Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

projektsubstproject, plan, scheme
arbetaverbwork; vara sysselsatt be at work; tungt labourarbeta hårt work hardarbeta med (på) ett projekt work at (on) a project
verb och partikelverbarbeta bortget rid ofarbeta sig framwork one's way along, make one's wayarbeta ihjäl sigwork oneself to deatharbeta inarbeta in förlorad arbetstid make up for lost timearbeta ombok etc. revisearbeta sig uppwork one's way uparbeta överpå övertid work overtime
© NE Nationalencyklopedin AB