Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

programsubstprogramme; amer.el.data. program
tv-programsubstTV programme
sökprogramsubstdata. search program
programmeraverbprogramme; data. program
användarprogramsubstdata. user program
omväxlandeadjektivt.ex. program variedalternerande alternate
skol-tvsubstschool TV; program TV programme for schools
skolradiosubstbroadcasting for schools; program broadcast for schools
digeradjektivthick, bulkyett digert program an extensive programme
kollisionsubstcollisionom t.ex. tv-program clash
© NE Nationalencyklopedin AB