Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

professionsubstantiv~en, ~erprofession, trade; jfr yrketill professionen by profession
vårdyrkesubstantiv~t, ~ncaring profession
yrkesförbudsubstantiv~et, =exclusion from a civil service profession
trosbekännelsesubstantiv~n, ~rsom avlägges profession (confession) of [one's] faith; lära confession; tro creed
yrkesutövaresubstantiv~n, =person practising a profession (speciellt inom hantverk o. handel carrying on a trade)
yrkesvalsubstantiv~et, =choice of occupation (resp.profession, trade); jfr yrke
läkarkårsubstantiv~en, ~erbody of physiciansläkarkåren the medical profession
bekännelsesubstantiv~n, ~rallm. confession; tros~ äv. profession; troslära creedavlägga en bekännelse make a confession
yrkesubstantiv~t, ~nsysselsättning occupation; akademiskt el. konstnärligt el. militärt profession; speciellt inom hantverk o. handel trade; hantverk (i högre stil) äv. craft; arbete job, work (endast sg.)fria yrken [liberal] professionshan kan sitt yrke he knows his jobutöva ett yrke practise a profession, carry on a tradevälja yrke choose one's profession (trade, occupation)han är advokat (skräddare) till yrket he is a lawyer by profession (a tailor by trade)
sadlatransitivt verb~de, ~tsaddlesadla av (på) unsaddle (saddle [up])intransitivt verb~de, ~tsadla om byta yrke change one's profession etc.; jfr yrke
© NE Nationalencyklopedin AB