Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

problemsubstproblem
problembarnsubstproblem child
sorgebarnsubstproblem child
olösligadjektivinsolubleett olösligt problem an insoluble problem
svårlöstadjektivett svårlöst problem a problem difficult to solve, a hard problem to solve
övningsexempelsubstuppgift exercise; t.ex. mat. problem
dykaverbdive; kortvarigt duckdyka ned i dive intodyka upp emerge <ur out of>ett problem har dykt upp a problem has cropped up
lösligadjektivi vätska soluble, dissolvableom problem etc. solvablelöst sammanhängande loose
nötsubstnutproblemen hård nöt att knäcka a hard nut to crack
lösningsubstav problem etc. solution <av, to, of>vätska solution
© NE Nationalencyklopedin AB