Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

privatadjektivprivate, personali det privata in private life
adverbprivately, in private
bostadsförmedlingsubstmyndighet local housing authority; privat accommodation agency
arbetsförmedlingsubststatlig employment office, jobcentre; privat employment agency
enskildadjektivprivat private; personlig personal; särskild individualden enskilde the individual
infartsubstinfartsled approach; privat uppfartsväg drive, drivewayförbjuden infart trafik. no entry
områdesubstgeogr. territory; mindre district, area; trakt regionprivat område private propertyfack etc. fieldpå det ekonomiska området in the economic field
regisubstteat.i B:s regi directed by Bledningi egen regi el. i privat regi under private managementi universitetets regi conducted by the university
bostadsubstprivat hus house; hem home; våning flat, apartment; högtidligt residencehan saknar bostad he has not got a place to livesöka bostad look for a place to live; go house-hunting; lägenhet go flat-huntinghan träffas i bostaden som svar i telefon you can get hold of him at home
© NE Nationalencyklopedin AB