Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

prissubstpricehålla för höga priser charge too muchfalla i pris fall in pricetill nedsatt pris at a reduced pricetill priset av at the cost oftill varje pris at all costs, at any pricebelöning prizefå första pris be awarded the first prizeta priset be easily best; vard. take the biscuit
allt-i-ett-prissubstall-in price
oskäligadjektivunreasonable; om pris etc. excessive
premiesubstförsäkringsavgift premiumextra utdelning bonus; pris prize
betingaverbbetinga ett högt pris fetch a high price
överkomligadjektivom hinder surmountable; om pris reasonable, moderate
svinaktigadjektivom t.ex. pris outrageousoanständig dirty, filthy
pokalsubstspec. pris cupför dryck goblet
nedsattadjektivom t.ex. hörsel, syn impairedtill nedsatt pris at a reduced price
nedåtgåendesubstvara i nedåtgående om konjunkturer etc. be on the downgrade
substom pris falling
© NE Nationalencyklopedin AB