Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

primaadjektivoböjl.first-class, first-rate; vard. tiptop, A 1prima ballerina prima ballerina it., principal dancerextra prima kvalitet extra (superior) qualityadverbjag mår prima vard. I feel first-rate (great)
divalatersubstantiv i pluralprima donna behaviour sg.
primadonnasubstantiv~n, primadonnorprima donna it.; på talscen leading lady; stjärna star
kvalitetsubstantiv~en, ~erallm. quality; hand., äv. i betydelsen 'kvalitetsklass' gradeav bästa (god, prima, dålig, sämre) kvalitet of the best ([a] good, [a] first-rate, [a] poor, [an] inferior) qualityvaror av bästa kvalitet äv. first (top) quality…
extraadjektivoböjl.tilläggs- extra, additional, supplementary; särskild el. ovanlig special; icke fast anställd temporary-staff…; reserv- el. till övers sparedet blir en extra avgift (kostnad, utgift) äv. …an extraextra möte (sammanträde) extraordinary meetingi dag blir det någonting [alldeles] extra …something [extra] specialadverbextra; ovanligt exceptionally; separat separatelyextra billig exceptionally cheap; vard. dirt-cheapextra prima kvalitet extra (superior) qualitytjäna lite extra …a little extra, …some money on the sidetjäna 1 000 kronor extra an extra 1,000 kronorläsa extra med ngn ge privatlektioner give sb private lessons; se äv. sammansättn. med extra
bästadjektivsuperlativallm. best; utmärkt excellent, first-rate; hand., prima primeförsta bästa, se under förstadet blir bäst that will be best (the best thing)det är bäst att du går you had better gohon är bäst i klassen [i engelska] she is the best in the class [in English]bäst i test   ung. editor's choicedet kan hända den bästa that (it) can (could, may) happen to anybodyendast det bästa är gott nog only the best is good enoughhoppas på det bästa hope for the besti bästa fall at [the] best
adverbbesttycka bäst om like…best, preferhålla på som bäst med ngt be just in the thick (midst) of sthhan får klara sig bäst han kan he must manage as best (manage the best way) he can
konjunktionbäst [som] han gick där just as (while) he was walking alongbäst [som] det var all at once
© NE Nationalencyklopedin AB