Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

pricksubstpunkt dot; fläck speck; på tyg etc. spot; på måltavla bull's eyeprick klockan 2 at two o'clock sharpträffa mitt i prick hit the markfå en prick i körkortet have one's licence endorsedsätta pricken över i add the finishing touchpricken to a T, exactlystraffpoäng penalty pointpersonen hygglig prick a decent fellow
kuksubstvulg. prick, cock
pittsubstvulg. cock, prick
spetsaverbgöra spetsig el. spetsa till sharpen, pointspetsa öronen prick up one's ears
stingsubstav t.ex. bi sting; av mygga bite; av nål etc. prick'snärt' sting, bite, gotappa stinget lose one's drive
prickaverbt.ex. linje dot; med nål etc. prickträffa hitge en prickning censure
verb och partikelverbpricka avtick offpricka förtick off, mark
sticksubstav nål etc. prick; av t.ex. bi sting; av mygga bite; av vapen stab, thrustkortsp. tricklämna ngn i sticket leave sb in the lurch
adverbstick i stäv mot directly contrary to
stickasubstflisa splinter; pinne stickfå en sticka i fingret get a splinter in one's fingerstickning knitting-needle
verbprick; om t.ex. bi sting; om mygga bite; köra el. stöta sticksticka hål i (på) prick a hole, prick holes in; t.ex. ballong puncturesticka en kniv i ngn stick a knife into sbsticka en nål i ngt stick a needle into sthsticka sig i fingret prick one's finger < with>stoppa put, stick; 'köra' thrusttextil. knitröken sticker i näsan på mig the smoke makes my nose smartsolen sticker i ögonen the sun blazes into your eyesvard.stick! push off!, scram!jag sticker I'm offjag måste sticka I must be offsticka hem pop home, nip home
verb och partikelverbsticka emellan med ett par ordput in a few wordssticka framstick outsticka ihjäl ngnsticka ned ngn stab sb to deathsticka uppskjuta upp el. synas stick up, stick out; om växt shoot upvara uppnosig be cheeky
© NE Nationalencyklopedin AB