Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

presteratransitivt verb~de, ~tåstadkomma accomplish, achieve; anskaffa el. komma med produce, offer
åstadkommatransitivt verb-kom, -kommitfå till stånd bring about; förorsaka cause, make; frambringa produce; prestera achieve, accomplishåstadkomma buller (stor skada) make a noise (make great havoc)åstadkomma underverk work wonders
utvecklatransitivt verb~de, ~tfriareel.bildl.:allm. develop; framställa el. framlägga set out (forth), unfold; prestera el. visa display, show, manifest; frambringa:t.ex. elektricitet el. värme generate; t.ex. rök emit, give offhon utvecklade hela sin charm she brought all her charm to bearutvecklaförbättra en metod improve (elaborate) a methodutveckla en plan närmare enlarge on a planutveckla saken (det) närmare go into detailtidigt utvecklad brådmogen precocious
reflexivt verb~de, ~tutveckla sig develop; växa äv. grow <till into; från out of, from>; öka äv. increase; bli bättre improve; breda ut sig unfold; kem. be disengagedhan utvecklade sig till en framstående idrottsman (sångare) äv. he blossomed out as…fåglarna har utvecklat sig ur kräldjuren birds have evolved from reptiles
© NE Nationalencyklopedin AB