Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

presidentsubstantiv~en, ~erallm. president <i of; vid at>; ordförande äv. chairman
expresidentsubstantiv~en, ~erex-president
koncernchefsubstantiv~en, ~erpresident and CEO
presidentperiodsubstantiv~en, ~erpresidency, period as president
kuratorsubstantiv~n, ~erallm. el. social~ [social] (skol- school) welfare officeruniv., nations~ `curator', counsellorförste (andre) kurator ung. president (vice-president)konstnärlig konsult curator
disponentsubstantiv~en, ~erbruks~ managing director; amer. president; lägre chef [sub-]manager <för (vid) of>
direktörsubstantiv~en, ~erdirector; i bolag o.d. äv. [general] manager; amer. vice-president <i (vid) of>; för ämbetsverk superintendent <vid (för) of>verkställande direktör managing director; amer. president <för of>
bankdirektörsubstantiv~en, ~erbank director; amer. vice-president [of a (resp. the) bank]; vid filial bank manager
lagmansubstantiv~nen, -mänvid tingsrätt chief judge in district court; i vissa städer president of city court; vid länsrätt chief judge in county administrative court
verkställandeadjektivoböjl.executiveverkställande direktör chief executive officerförk.CEOskiljetecken mellan denna TSL och föreg. abb-group saknasmanaging directorförk.MD; amer. president, vice verkställande direktör deputy (assistant) managing director; amer. vice-presidentden verkställande myndigheten the executivesubstantiv~tcarrying out osv., performance; accomplishment; execution, enforcement; jfr verkställa
© NE Nationalencyklopedin AB