Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

presidentsubstpresident <i of>
framlidenadjektivframlidne presidenten the late president
direktörsubstdirectorverkställande direktör managing director <för of>; amer. president <för of>
ordförandesubstvid sammanträde chairman <för of>, chairperson <för of>; i förening ofta president <i of>
verkställandeadjektivexecutiveverkställande direktör managing director; amer. president
substcarrying out, performance; t.ex. av dom execution
självpronomendu själv yourselfjag själv myselfhan själv himselfhon själv herselfden (det) själv itselfman själv oneself, yourselfvi själva ourselvesni själva yourselvesde själva themselvesmig själv myselfhon har pengar själv egna she has got money of her ownhan kom själv personligen he came in persondu ser själv hur… you can see for yourself how…du själv då! what about you!, what about yourself!själv! you go!säg själv när! say when!själva arbetet arbetet i sig the work itselfsjälvablotta tanken the very ideasjälva (självaste) presidenten the president himself; t.o.m. presidenten even the presindent
© NE Nationalencyklopedin AB