Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

presenteraverbföreställa introduce <för, i to>presentera sig introduce oneselfframlägga el. förete present
nöjesubstglädje pleasure, delight, joyjag har nöjet att presentera… I have the pleasure of introducing…för nöjes skull for funförströelse amusement
föreställaverbåterge representvad ska den här bilden föreställa? what's this picture supposed to represent?presentera introduceföreställa sig tänka sig imagine, visualize, picture
© NE Nationalencyklopedin AB