Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

presentsubstpresent, gift
födelsedagspresentsubstbirthday present
sentidaadjektivpresent-day
lysningspresentsubstungefär wedding present
innevarandeadjektivom tid present
presenssubstgram. the present tense, the presentpresens particip the present participle
avlämnaverbt.ex. rapport hand in, present
överräckaverbhand over; skänka present
närvarandeadjektivvara närvarande vid be present atnuvarande presentför närvarande for the present, for the time being
substde närvarande those present
gåvasubstgift, presentdonation donation
© NE Nationalencyklopedin AB