Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

premieobligationsubstpremium bond
försäkringspremiesubstinsurance premium
premiesubstförsäkringsavgift premiumextra utdelning bonus; pris prize
kurssubstcoursehålla kurs på (mot) steer for, head forhand. rate < for>stå högt i kurs be at a premium <hos with>, be in great favour <hos with>skol. el. univ. coursegå på kurs i… attend a course in…
© NE Nationalencyklopedin AB