Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

predikatransitivt verb och intransitivt verb~de, ~tpreach <för to; om (över) on>; hålla straffpredikan lecture, sermonize
förkunnatransitivt verb~de, ~ttillkännage announce <för to>; utropa proclaim; förebåda foreshadow, herald; predika preachförkunna en dom jur. pronounce sentenceförkunna evangelium preach the Gospel
evangeliumsubstantivevangeliet, evangeliergospel äv. bildl.evangelium enligt Matteus Matteusevangeliet the Gospel according to St. Matthewpredika evangelium preach the Gospel
© NE Nationalencyklopedin AB