Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

praxissubstantiv= el. ~enpractice; bruk customdet är [allmän] praxis it is the practice <att+ sats el.+ inf.skiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasto + inf.>bryta mot vedertagen praxis depart from established practice
sedvanasubstantiv~n, -vanorusage; bruk custom; praxis practiceenligt sedvanani familjen as is (resp. was) customary…
sedsubstantiv~en, ~erbruk custom; praxis practice; sedvana usageseder moral morals; uppförande mannersseder och bruk manners and customsman får ta seden dit man kommer when in Rome [you must] do as the Romans do
© NE Nationalencyklopedin AB