Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

prataverbtalk <med to, with>, chat <med to, with>; skvallra gossip <med to, with>prata omkull ngn talk sb down
tjafsaverbvard., prata talk rubbish; fjanta fuss
snack och snackaverbvard.se prato. prata
struntsubstskräp rubbish, trashprata strunt talk rubbish, talk nonsense
larvaverblarva sig vard., prata dumheter talk nonsense; vara dum be silly; bråka play about
2 vittadverbwidelyvitt och brett far and wideprata vitt och brett om talk at great length about
dumhetsubststupidity, foolishness; handling act of folly, blunderdumheter! nonsense!nu har jag gjort en dumhet now I've done something foolish (silly)prata dumheter talk nonsensevad är det här för dumheter? what's all this nonsense?
munsubstmouthhålla mun keep quiet; vard. shut updra på munnen smile slightlyprata bredvid mun let the cat out of the bagtala i munnen på varandra speak at the same timevara stor i mun talk big
böra (borde bort)hjälpverbought to, shouldman bör inte prata med munnen full you should not talk with your mouth full, you ought not to talk with your mouth fulldet borde vi ha gjort we ought to have done that, we should have done itsom uttryck för förmodanhon bör (borde) vara 17 år she must be 17han bör vara framme nu he should be there by now
© NE Nationalencyklopedin AB