Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

praktiksubstantiv~enövning practice, experienceskaffa sig praktik obtain (get) practical experiencei praktiken in practicetillämpa (genomföra) ngt i praktiken put sth in[to] practiceyrkesutövning av läkare o.d. practice äv. själva lokalenöppna egen praktik open a practice of one's own
övertatransitivt verb-tog, -tagittake over; t.ex. praktik, affär (efter ngn) succeed toöverta ledningen [av] take charge (command) [of]överta makten come into power, take control, take over
varvatransitivt verb~de, ~tlägga i skikt put…in layersvarva studier och (med) praktik bildl. sandwich study and practical worksport. lapintransitivt verb~de, ~tvarva ned om motor move into a lower gear; bildl. move into low gear, ease off (up), take it easiervarva upp om motor move into a higher gear; bildl. move into high gear
övningsubstantiv~en, ~arutövande o. praktik el. vana practice; träning trainingövning i att dansa el. räkna practice in + ing-formövning ger färdighet practice makes perfectjag saknar övning har inte övat på länge I am out of practiceenstaka ~ el. uppgift exercise
© NE Nationalencyklopedin AB