Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

prövaverbtry, try out; undersöka test; granska examinepröva ngns tålamod try sb's patiencepröva sig fram feel one's waypröva try, try one's hand at
kontrolleraverbcheck; pröva, undersöka test; övervaka supervisebehärska control
provaverbtest; pröva på, provköra etc. try; grundligt try out; kläder try onprova av test; provsmaka sample, tasteprova ut t.ex. glasögon, mössa try out
kraftsubstforce; elektr.el.drivkraft powerhans krafter avtog his strength failedpröva sina krafter try one's strength on; ge sig i kast med grapple withav alla krafter så mycket man orkar with all one's might, for all one is worthfå nya krafter regain strengthvara den drivande kraften be the driving forceträda i kraft come into force, come into effecti kraft av by virtue of
kännaverbfeel; pröva try and seekänna avundsjuka feel enviouskänna besvikelse feel disappointedkänna en svag doft notice a faint scentkänna gaslukt smell gaskänn efter om kniven är vass see whether the knife is sharpkänna sig feelkänna sig kry feel wellkänna sig trött feel tiredkänna till el. vara bekant med knowkänna ngn till namnet know sb by namekänna ngn till utseendet know sb by sightlära känna ngn get to know sb
verb och partikelverbkänna avmärka feelkänna efterkänna igenrecognizekänna på sig atthave a feeling that, have the feeling thatkänna tillknow of, have heard of
© NE Nationalencyklopedin AB