Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

prästerligadjektiv~tclerical; t.ex. värdighet priestly, sacerdotal; kyrklig ecclesiastical
andligadjektiv~ti motsats till kroppslig: a) själslig spiritualhans andlige fader his spiritual father b) intellektuell mental, intellectualandlig hälsa mental healthi motsats till världslig: a) spiritualandlig ledare (makt) spiritual leader (power) b) from, religiös religiousandliga sånger religious (sacred) songs, spirituals c) kyrklig ecclesiastical; prästerlig clerical
tjänstsubstantiv~en, ~erallm. service; plats el. anställning place, situation; befattning post; spec. stats~ appointment; ämbete office; prästerlig charge, ministrymedalj för lång och trogen tjänst …long and faithful serviceerbjuda ngn sina tjänster offer one's services to sbgöra ngn en tjänst do (render) sb a favour (service), do sb a good turndu skulle göra mig en tjänst genom att (+ inf. äv.) you would oblige me by + ing-formlämna sin tjänst befattning resign one's appointmenti aktiv tjänst mil. on active service; on the active listvara i tjänst be on dutyinte vara i tjänst be off dutyi tjänsten under tjänstgöringstid when on dutybe ngn om en tjänst ask sb a favour, ask a favour of sbstå till ngns tjänst be at sb's service (disposal)vad kan jag stå till tjänst med? what can I do for you?han är där å (på) tjänstens vägnar …on official business
© NE Nationalencyklopedin AB