Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

präntatransitivt verb~de, ~twrite…carefully; texta printpränta in, se inpränta
textatransitivt verb och intransitivt verb~de, ~tmed tryckbokstäver write…in block letters; pränta engrossuttala tydligt articulate [the words]förse film med (t.ex. svensk) text subtitle
© NE Nationalencyklopedin AB