Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

postväsensubstantiv~det, =postal (post-office) services (pl.) (system)
väsensubstantiv~det, =väsende a) [någots innersta] natur essence; beskaffenhet nature; läggning el. sinnelag character, disposition; sätt manner[s (pl.)]; person[lighet] beingtingens [innersta] väsen the essence of thingshan kände det i sitt innersta väsen …in the very fibre of his beingkonsten är till sitt väsen… art is essentially (intrinsically)…han är vänlig till sitt väsen he has a gentle disposition b) varelse being; filos. äv. entity; ande~ geniuspl.geniusesgeniiskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFB saknasspiritdet högsta väsendet the Supreme Beingett övernaturligt väsen a supernatural being (creature) c) som efterled i sammansättn. vanl. system, service; jfr postväsen, skolväsenm.fl.oböjl., ettskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFL saknasoväsen noise, row; se äv. oväsengöra stort väsen av ngt make a [big] fuss (song and dance) about sth, make a big business out of sthmycket väsen för ingenting a lot of fuss (much ado) about nothinghan gör inte mycket väsen av sig he is rather quiet
© NE Nationalencyklopedin AB