Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

postkontorsubstpost office
postkuppsubstrån mail robbery; på postkontor post-office robbery
kassasubstpengar money, funds (pl.)där man betalar cashdesk; i varuhus, snabbköp check-out; på postkontor counter; biljettkassa box office; på kontor cashier's office
postsubstbrevpost etc. post, mailskicka ngt med post post sth, mail sth, send sth by post (mail)postkontor post officePosten postverket the Post Officehand., i bokföring etc. item, entry; belopp amount; varuparti lotvaktpost sentrybefattning post, appointment
© NE Nationalencyklopedin AB