Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

positionsubstposition
nollägesubstzero position, neutral position
chefsställningsubstexecutive position
samhällsställningsubstsocial position
nyckelpositionsubstkey position
befattningsubstsyssla post, position; ämbete office
lägesubstsituation, position; tillstånd state
överordnadadjektivsuperiori överordnad ställning in a superior position, in a responsible position
substsuperior
särställningsubstinta en särställning hold an exceptional position, hold a unique position
anställningsubsttjänst employment; tillfällig engagement; befattning post, position
© NE Nationalencyklopedin AB