Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

portvinsubstantiv~et, ~erport [wine]rött portvin ruby (äldre tawny) portvitt portvin white port
skillnadsubstantiv~en, ~erolikhet difference <iår (pris)skiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasinålder äv.skiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasof; på (mellan) between; två grader (meter m.m.) of…>; i storlek el. antal el. ålder äv. disparity; åtskillnad distinction; skiljaktighet divergence, diversitydet var skillnad det! en annan sak that's quite another thing (matter)!det är skillnad på folk [och folk] there are people and peoplese skillnad på (mellan)… distinguish (make a distinction) between…till skillnad från henne unlike (in contrast to) herkänna skillnad på madeira och portvin tell madeira from port (the difference between madeira and port)
© NE Nationalencyklopedin AB