Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

portionsubstportioni små portioner in small doses
partsubstdel portion, sharejur. party
portioneraverbportionera el. portionera ut portion, portion out, ration out
påfyllningsubstpåfyllande filling uprefill; en portion till another helping; en kopp till another cup
tilltagenadjektivvara knappt tilltagen om tyg etc. not be quite enoughvara rikligt tilltagen om t.ex. portion be ample in quantity
delsubstpart, portion; avdelning section; band volumeen del av befolkningen part of the populationen del brev förstördes some letters were destroyeden hel del tror det a great many people think soför all del! ingen orsak! don't mention it!, that's quite all right!för den delen as far as that goes, for that mattertill en del a) delvis in part b) några some of themtill stor del to a large extentandel share; beskärd del lotta del i ngt take part in sthjag för min del tror… for my part I think…, as for me, I think…kännedomdel av be informed of, be informed aboutta del av ngt study sth, acquaint oneself with sth
© NE Nationalencyklopedin AB