Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

portersubststout; svag. porter
stadsbudsubstbärare porter
nattportiersubstnight porter
portvaktsubstdörrvakt porter; i hyreshus caretaker; amer. janitor
portiersubstreceptionist, reception clerk; vaktmästare hall porter
bäraresubstcarrier; av namn, bår m.m. bearerstadsbud porter
vaktmästaresubstuppsyningsman caretaker; spec. amer. janitor; i museum attendant; i kyrka verger; dörrvakt doorman, porter; på bio etc. commissionaire, attendant
© NE Nationalencyklopedin AB