Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

portsubstantiv~en, ~arytterdörr street door, front door; inkörs~ el. sluss~ el. slalom~ gate äv. bildl.; portgång gateway; data. porthelvetets portar the gates of hellköra (visa) ngn på porten turn sb out [of doors], send sb packing
portvinsubstantiv~et, ~erport [wine]rött portvin ruby (äldre tawny) portvitt portvin white port
östersjöhamnsubstantiv~en, ~arBaltic port
parallellportsubstantiv~en, ~ardata. parallel port
angöringshamnsubstantiv~en, ~arport of call
frihamnsubstantiv~en, ~arfree port
fiskehamnsubstantiv~en, ~arfishing port, fishing harbour (amer. harbor)
hamnstadsubstantiv~en, -städerport; vid havet äv. seaport
hemortsubstantiv~en, ~erhome district; jur. domicile; fartygs home port, port of registry; örlogsfartygs home base
hamnstyrelsesubstantiv~n, ~rharbour (amer. harbor) board, port authorities (pl.)Stockholms hamnstyrelse the Port of Stockholm Authority
© NE Nationalencyklopedin AB