Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

porösadjektiv~tporous; svampaktig spongy
svampigadjektiv~tmjuk el. porös spongy
svampaktigadjektiv~tmjuk el. porös spongy; bot. fungous
luftigadjektiv~tairy; lätt el. porös light; verklighetsfrämmande airy-fairy
2 tätadjektivtättt.ex. om skrivrader close; svårgenomtränglig el. om t.ex. skog el. dimma thick; om t.ex. bladverk el. befolkning el. bebyggelse, fys. dense; icke porös el. ihålig massive, compact; om trafik heavyåskådarna stod i täta led …were closely packed togetherofta förekommande frequent; upprepad repeatedvard., förmögen well-to-do, well-heeledvara tät äv. be in the money, be flush
© NE Nationalencyklopedin AB