Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

populäradjektiv~tpopular <bland with>bli populär 'slå' el. äv. catch on
hemsubstantiv~met, =home äv. anstalt; bostad äv. house, placehem för gamla old people's homeett andra hem äv. a home from homeeget hem a home of one's owni hemmet hemma at home, in one's homeadverb (se också betonad partikel under respektive verb, t.ex. bjuda hemunder bjuda)home; tillbaka äv. backfölja ngn hem see (walk) sb homehem go homehem till ngn go to sb's home (house, place)kom hem till mig! come round to my place!hitta hem find one's way homejag vill [åka (gå)] hem I want to go homehem vara populär be a hit, be populardet gick hem om skämt o.d. it (the point) went hometa hem spelet äv. friare win [the game]
© NE Nationalencyklopedin AB