Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

popsångaresubstpop singer
popmusiksubstpop music
popgruppsubstpop group
popartistsubstvard. pop artiste
panginterjektionbang!, crack!, pop!
knallsubstbang; åskknall crash; korks pop
schlagerfestivalsubstpop-song (hit-song) contest
skvalmusiksubstnon-stop pop music
rivöppnaresubstring-pull, pop-top, pull-tab
1 knallaverbsmälla bang, crash; om kork pop
© NE Nationalencyklopedin AB