Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

poolsubstbassäng poolpersonalgrupp pool
pottsubstpool, kitty
simbassängsubstswimming-pool
swimmingpoolsubstswimming pool
plaskdammsubstpaddling pool, paddling pond
måltipssubsthigh score matches pool
pölsubstvattenpöl, blodpöl etc. pool; smutsig vattenpöl puddle
bassängsubstbasin; simbassäng swimming-pool, swimming-bath
badvaktsubstswimming-pool attendant; vid badstrand lifeguard
vattenpuss och vattenpölsubstpuddle, pool of water
© NE Nationalencyklopedin AB