Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

politiskadjektivpoliticalpolitisk åsikt political view, politics
karikatyrsubstcaricature; politisk skämtteckning cartoon
orosubstanxiety <för, över about>politisk el. social unrest
asylsubstasylumbegära politisk asyl seek political asylum
politiksubstpolitics ((som vetenskap sing., i betydelsen 'politisk åsikt' pl.))handlingssätt policy
tillkomstsubstuppkomst origin; upprättande establishment; tillblivelse coming into being; om politisk rörelse etc. rise
utanförskapsubstfeeling of being an outsider, feeling of isolation; från t.ex. en politisk union exclusion
rörelsesubstmotsats: vila motion; av levande varelse movementsätta fantasin i rörelse stir the imaginationsätta sig i rörelse begin to movevara i rörelse be in motionpolitisk etc. movementaffärsrörelse business, enterprise
© NE Nationalencyklopedin AB