Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

politiskadjektiv~tpoliticalpolitisk förföljelse political persecutionpolitiska åsikter political opinions
icke-politiskadjektiv~tnon-political
karikatyrsubstantiv~en, ~ercaricature; politisk skämtteckning cartoon
inrikespolitiksubstantiv~endomestic politics (pl.) (politisk linje, tillvägagångssätt policy)
asylsubstantiv~en, ~erasylum; fristad äv. sanctuarybegära politisk asyl seek (ask for) political asylum
bedömaresubstantiv~n, = (jfr bedöma)judge; betygsättare marker; amer. graderpolitisk bedömare political commentator (analyst)
trosfrändesubstantiv~n, ~rco-religionist; friare fellow-believeren politisk trosfrände a fellow-partisan
utrikespolitiksubstantiv~enforeign (external) politics (pl.) (politisk linje, tillvägagångssätt policy)
politiksubstantiv~enstatsangelägenheter el. politiskt arbete o. liv el. partis åsikter politics (som vetenskap sg., i betydelsen 'politisk åsikt' pl.)tala politik talk politicspolitisk linje el. tillvägagångssätt el. beräkning policy
tillhörighetsubstantiv~en, ~erägodel possession; [private] property (endast sg.)mina (dina etc.) tillhörigheter äv. my (your etc.) belongingspolitisk tillhörighet political affiliation
© NE Nationalencyklopedin AB