Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

polissubstmyndighet police ((med verb i pl.))polisman policeman, police officer; amer. vanligen patrolmankvinnlig polis policewoman
polismansubstse polis
ridandeadjektivridande polis mounted police
spanaresubstspejare scout; flyg. observer; om polis investigator, detective
snutsubstvard., polis copsnuten koll. the cops (pl.)
förklädaverbdisguisevara förklädd till polis be disguised as a police
spanaverbmed blicken look out; intensivt watch; om polis investigate; mil. reconnoitrespana efter be on the look-out for, search for
© NE Nationalencyklopedin AB