Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

policysubstpolicy
försäkringsbrevsubstinsurance policy
miljöpolitiksubstenvironmental policy
finanspolitiksubstfinancial policy
raspolitiksubstracial (race) policy
apartheidpolitiksubsthist. apartheid policy
utrikespolitiksubstforeign politics (pl.), handlingssätt foreign policy
inrikespolitiksubstdomestic politics (pl.)handlingsrätt domestic policy
utrikespolitiskadjektiven utrikespolitisk debatt a debate on foreign policyutrikespolitiska frågor questions relating to foreign policy
inrikespolitiskadjektiven inrikespolitisk debatt a debate on domestic policyinrikespolitiska frågor questions relating to domestic policy
© NE Nationalencyklopedin AB