Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

pointersubsthund pointer
fingervisningsubsthint, pointer
pekpinnesubstpointer
visaresubstpå ur hand; på instrument pointer, indicator, needle
tungasubsttonguejag har det på tungan I have it on the tip of my tongue; på våg needle, pointervara tungan på vågen hold the balance, tip the scaleha en rapp tunga have a quick tongue
© NE Nationalencyklopedin AB