Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

poemsubstpoem
diktsubstpoemrena dikten påhitt pure fiction
verssubstverse; dikt poemvers in versesjunga på sista versen be on one's last legs, be on the way out
© NE Nationalencyklopedin AB