Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

1 plumpadjektiv~tcoarse, rude
2 plumpsubstantiv~en, ~arbläckfläck blot, blur
rundlagdadjektiv-lagtplump
mulligadjektiv~tplump
rundnättadjektiv=short and plump
knubbigadjektiv~tplump; om barn chubby
trindadjektivtrintround[-shaped], roundish; knubbig chubby, tubby, plump
frodigadjektiv~tluxuriant äv. bildl.; om gräs, äng o.d. lush; speciellt om ogräs rank; om personel.djur fat, plump
rundadjektivruntallm. round; cirkel~ äv. circular; fyllig el. knubbig plump, chubby, roundedrund i ansiktet round-facedrunda kinder round (chubby) cheeksrunda ord könsord four-letter wordsi runda tal ungefär in round figures (numbers), roughlyom vinsmak smooth [and full]
fylligadjektiv~tom person plump; frodig el. om kvinna buxom; om figur el. kroppsdel full, ample, roundedfylliga läppar full lipsbildl. a) om framställning o.d. full; detaljerad detailed; om urval o.d. rich b) om ton el. röst full, rich, mellow c) om vin full-bodied, …of good body
© NE Nationalencyklopedin AB