Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

plattasubstplate; rund disccd CD, disc; grammofonskiva recordkokplatta hotplate
verbplatta till (ut) flatten, flatten outplatta till ngn squash sb
kakelsubstplatta tileklä badrummet med kakel tile a bathroom, put tiles in a bathroom
stukaverbsprainstuka sig i handleden sprain one's wriststuka el. stuka till ngt platta till batter sth, knock sth out of shape
skivasubstplatta etc. plate; av trä etc. board; tunn sheetgrammofonskiva el. cd disc, recordbordsskiva top; lös leafpl. leavesuppskuren slice
© NE Nationalencyklopedin AB