Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

plattadjektiv=allm. flat; tillplattad äv. (pred.) flattened out; banal äv. trite, commonplaceplatta skor vard. äv. flats, flattiesadverbflatlyfalla platt till marken bildl. fall flat
platt-tvsubstantiv-tv:n, -tv:arflat-screen television, flat-screen TV
trubbnos~en, ~ar och trubbnäsasubstantiv~n, -näsorsnub nose; bred o. platt pug nose
3 manindefinit pronomen a) den talande inbegripen (ofta tillsammans med den tilltalade) one; 'vi' el. ibland we b) [spec.] den tilltalade inbegripen (spec. i talspr., anvisningar o.d.) you c) 'folk' people; 'de' they; 'någon' someone resp. anyone d) återges ofta genom passiv el. opers. konstruktionjfr ex.vad ska man göra? what is one to do?så får man inte göra you mustn't do thatså gör man [bara] inte that [simply] isn't doneman vet aldrig vad som kan hända you never know (one never knows, there is no knowing)…hur kan man vara så dum? how can anyone be so stupid?i Frankrike (här i Sverige) dricker manmer kaffe än te in France they drink ([here] in Sweden we drink)…förr trodde manatt jorden var platt people used to think (it was formerly thought) that…som man säger as the saying goes, as they sayman har inte lyckats hitta någon förklaring [till saken] it has not been possible to explain the matterser man på! well, well!; well!, I never!
fallsubstantiv~et, =mer eg.:allm. fall; om pris, kurs, temperatur, tryck o.d. äv. decline, drop; störtande, undergång äv. downfall; sammanbrott äv. collapse, ruin; vatten~ fall[s (pl.)]knall och fall all of a sudden, on the spotkjolen har ett vackert fall …graceful hang (fall)det blev platt fall fiasko it was a complete failure (vard. a flop)i fallet bröt han armen in falling he broke his arm
friareel.bildl.:förhållande el. rättsfall, sjukdomsfall m.m. caseett intressant fall an interesting caseom så är fallet if that is the case (is so), in that casefrån fall till fall from case to casei alla fall i alla händelser in any case, at any rate, anyway, at least; det oaktat nevertheless, all the same; i annat (motsatt) fall otherwise etc.; jfr annarsi bästa fall at [the] besti bästa fallkan vi operera i morgon if all goes well…, with any luck…i enstaka fall in a few isolated instances (cases)i nio fall av tio nine times (in nine cases) out of teni så fall in that case, if soi vilket fall som helst in any case (event); äv. come what may; om två alternativ in either casei värsta fall if the worst comes to the worst
© NE Nationalencyklopedin AB