Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

planksubstantiv~et, =virke el. koll. deals (pl.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknasplankingstaket fence; kring bygge o.d. el. för affischering hoarding[s (pl.)]; amer., kring bygge o.d. fence; för affischering billboard
ekplankasubstantiv~n, -plankoroak plank
spångsubstantiv~en, spänger el. ~arfootbridge, plank
inhägnatransitivt verb~de, ~tencloseinhägna ngt med staket (resp. mur, plank) äv. fence (resp. wall, board) sth in
spånsubstantiv~et, =flisa chip; takspån shingle; koll.:filspån filings (pl.)hyvelspån shavings (pl.)han är dum som ett spån …as thick as a plank
plankasubstantiv~n, plankorgrov allm. plank; av furu el. gran deal; mindre battentransitivt verb~de, ~tvard., plagiera copy, pinchintransitivt verb~de, ~tvard., smita in till match o.d. gatecrash <in på into>
bordsubstantiv~et, =table; skriv~ deskdet ligger på mitt bord bildl. that's my departmentdet är inte mitt bord bildl. that's not my departmentgå från bordet leave the tablelägga korten på bordet put one's cards on the table, show one's hand äv. bildl.föra ngn till bordet take sb in to dinnersupa ngn under bordet drink sb under the tablesätta sig till bords sit down to dinner (lunch etc.)sjö., planka plank, boardom bord on board; se vidare ombordöver bord, se överbord
slängatransitivt verbslängde, slängtthrow; vard. chuck, sling; vårdslöst toss; häftigt fling; kasta bort throw (chuck) awayslängangt i väggen throw (fling)…at the wall, dash…against the wallslänga käft o. vara slängd i käften, se käft
intransitivt verbslängde, slängtsvänga swing; dingla dangle[hänga och] slänga om kläder hang looseslänga med armarna fling (wave) one's arms about
reflexivt verbslängde, slängtslänga sig allm. fling (throw) oneself <marken on…>släng dig i väggen! vard. take a running jump at yourself!
partikelverb (se äv. kasta)slänga fram t.ex. matplank (plonk) down… <bordet on to…>slänga till ngn ngtchuck sth to sbslänga ur sigt.ex. svordom come out with; obetänksamt blurt outslänga påslänga på luren slam down the recieverslänga på sig kläderna (morgonrock etc.) throw on…
© NE Nationalencyklopedin AB