Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

3 planadjektivplane, levelplan yta plane surface
1 plan (-en -er)substöppen plats open space, piece of ground; liten, t.ex. framför hus, areabollplan etc. ground, field; tennisplan courtplanritning plan <till for, of>planering etc. plan < for>ha planer på ngt plan sthha planer på att göra ngt plan to do sth; amer. plan on doing sth
2 plan (-et -)substplanyta plane; nivå levelligga i samma plan som be on the same level asi två plan in two planesvåningsplan floorflygplan plane
beredskapsplansubstcontingency plan, emergency plan
planenligtadverbaccording to plan
projektsubstproject, plan, scheme
spräckaverbcrack; plan spoil
planläggaverbplanplanlagt mord premeditated murder
pensionsplansubstpension plan, pension scheme
genomföraverbcarry through, carry outgenomföra en plan carry out a plan
© NE Nationalencyklopedin AB