Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

plagieratransitivt verb~de, ~tplagiarize
plankasubstantiv~n, plankorgrov allm. plank; av furu el. gran deal; mindre battentransitivt verb~de, ~tvard., plagiera copy, pinchintransitivt verb~de, ~tvard., smita in till match o.d. gatecrash <in på into>
skrivaintransitivt verb och transitivt verbskrev, skrivitallm. write; stava äv. spell; hastigt [o. slarvigt] scribble; på dator o.d. type; t.ex. kontrakt el. testamente draw upskriva ren[t]… copy out…, make a fair copy of…skriva snyggt (fult) write a good (bad) handskriva på dator el. skriva [på] maskin typeskriva i en tidning write for (contribute to) a paperskrivabeloppet med bokstäver set out…in writingskriva med blyerts (tryckbokstäver) write in…skrivaen roman be working at…skriv till henne att write and tell her…skrivagården på sin son assign…away to (settle…on) one's sonskriva sig i Stockholm have (get) oneself registered in…
partikelverbskriva avkopiera copy [out], transcribe; plagiera copy; vard. cribse avskrivaskriva ihopbokstäver o.d. join…together in writingskriva ihop…i ett ord write…in one word, write…solidskriva införa in enter [up] <i bok o.d. in…; lista on…>; föra över, t.ex. uppsats copy out <i skrivbok in…>skriva in en elev enter a pupilskriva in sig vid ett universitet register at a university; amer. matriculate; se äv. inskrivenskriva ned (ner)anteckna write down, set (put) down […in writing]hand., reducera write down <till to>; depreciate <med 10 % by…>; devalvera devalueskriva ompå nytt rewriteskriva påtr.:t.ex. lista, växel write one's name on; t.ex. check på baksidan endorseitr.:skriva sitt namn sign; gå i borgen stand surety <för ngn for sb>; för t.ex. fotbollslag sign onskriva undersign (put) one's name to…; utan obj. sign [one's name]skriva under på… bildl. subscribe to…, endorse…skriva uppantecknaskriva upp ngt på t.ex. svarta tavlan write sth on…skriva upp ngn[s namn] take down sb's namedebitera put…down <på ngn to sb['s account]>, charge <på ngns konto to sb's account>hand., höja värdet på write up; revalvera revalueskriva ututfärda write out; på dator o.d. type; på skrivare print; skriva ren copy out; check, räkning äv. make outskriva ut ngn från sjukhus discharge sb…skriva ut recept på medicin write out a prescription for…skriva överskriva över gården på sin son assign…away to one's son, settle…on one's son
© NE Nationalencyklopedin AB