Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

placeratransitivt verb~de, ~tallm. place; förlägga el. stationera:person äv. station; t.ex. hus äv. locateplacera pengar invest moneyreflexivt verb~de, ~t~ sig a) sätta sig seat oneself; ställa sig take one's stand b)sport.placera sig som etta come firstsvenskarna placerade sig inte …were not placed
partikelverbplacera omallm. put…in another position; möbler o.d. rearrange, shift about; tjänsteman o.d. transfer…to another post; pengar reinvestplacera utsätta ut set out; t.ex. barn i fosterhem place; flyktingar resettle
placeringsubstantiv~en, ~arallm. placing osv.; jfr placera; om pengar investment; sport. place; jfr placera
omplaceratransitivt verb~de, ~ttjänsteman o.d. transfer…to another post; se vidare placera omunder placera
parkeratransitivt verb~de, ~tpark; för kortare uppehåll waitvard., placera park, dump
2 buggatransitivt verb~de, ~tplacera dolda mikrofoner i bug
anordnatransitivt verb~de, ~tställa till med get (set) up; organisera organize, arrangeplacera el. ordna arrange
anbringatransitivt verb~de el. -bragte, ~t el. -bragtallm. el. fästa fix, affix; applicera apply; passa in fit; sätta upp put up; placera place
inordnatransitivt verb~de, ~tplacera el. inrangera arrange […in order], rangeinordna ngt i ett system fit sth in (into)…inordna sig i samhället conform to…
förräntaekon.transitivt verb~de, ~tplacera place…at interest; betala ränta på pay interest onreflexivt verb~de, ~tförränta sig yield interest <med at>
intatransitivt verb-tog, -tagitplacera sig på el. t.ex. sin plats take; placera sig i el. t.ex. liggande ställning place oneself ininta en neutral hållning take up a neutral attitudeinta en framskjuten plats i hold a prominent position in, play a large part ininta ngns plats träda i stället för ngn fill sb's placede har redan intagit sina platser äv. they are already seatedmil., erövra take, capture; besätta äv. occupymåltid o.d. have, eat, take, consumehan intog sina måltider på hotellet he had (ate) his meals…
© NE Nationalencyklopedin AB