Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

plötsligadjektiv~tsudden, abrupt, unexpectedplötslig avresa abrupt departureta ett plötsligt slut come to a sudden (an abrupt) end
kursuppgångsubstantiv~en, ~arhand. rise (advance) in prices; plötslig boom
spädbarnsdödsubstantiv~en, plötslig spädbarnsdöd sudden infant death syndromeförk.SIDS; vard. cot (amer. crib) death
plötsligen och plötsligtadverbsuddenly etc.; jfr plötslig; all of a sudden, all at onceplötsligen avbryta äv. cut…short
kursnedgångsubstantiv~en, ~arhand. fall (decline, drop) in prices (resp. rates), fall of the exchange; plötslig slump
omsvängningsubstantiv~en, ~arplötslig förändring [sudden] change, turn [of the tide]; i opinion el. politik o.d. äv. swing, reversal, change-over, veer
hastigadjektiv~tsnabb rapid, quick, speedy; skyndsam hurried; förhastad el. brådstörtad hasty; plötslig el. bråd suddeni hastigt mod unpremeditatedly; jur. without premeditationta ett hastigt slut come to a sudden end
brådadjektivbråttbrådskande busy, bustling; plötslig sudden, hasty, hurrieden bråd död a sudden deathdet är bråda dagar nu inför bröllopet the days are very busy…, things are hectic…
avgångsubstantiv~en, ~areg. departure; fartygs äv. sailing <till for, to>klar för avgång ready to leave osv. (till sjöss äv. to put to sea)pensionering retirement <från from>; plötslig resignation <från of>genom naturlig avgång av arbetskraft through natural wastage, through attrition
skräcksubstantiv~enterror; fruktan fright, dread; fasa horror <föri samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasof>; plötslig scare, panicinjaga skräck i ngn sätta ~ i ngn strike terror into sb, strike sb with terrorhan var skolans skräck …the terror of the school
© NE Nationalencyklopedin AB