Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

pjässubstantiv~en, ~erteat. playföremål, sak piece, thing; mil. piece [of ordnance]; kanon gunschack. manpl. menskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFB saknaspiece
urpremiärsubstantiv~en, ~erav pjäs first performance; av film first release (showing)
instuderingsubstantiv~en, ~arav pjäs o.d. rehearsalinstuderingen av rollen the studying of the part
resumésubstantiv~n, ~ersummary, overview, résumé; av pjäs o.d. vanl. synops|ispl. -es
braksuccésubstantiv~n, ~ervard. terrific (tremendous) success; om bok el. pjäs o.d. smash hit
nybearbetningsubstantiv~en, ~arnew adaptation; av t.ex. musik new arrangement; av t.ex. pjäs o.d. new version; av bok revised edition
jättesuccésubstantiv~n, ~ervard. terrific (tremendous) success; om bok, pjäs o.d. äv. smash hitdet blev en jättesuccé äv. it went like a bomb
medverkandeadjektivoböjl.contributorysubstantiven ~, pl. =, de medverkande vid konsert o.d. the performers (solisterna the soloists); i pjäs o.d. the actors; allm. äv. those taking part
succésubstantiv~n, ~ersuccess; om bok el. pjäs o.d. äv. hitgöra succé meet with (be a) success, score a success
nypremiärsubstantiv~en, ~errevival; film äv. rerunha nypremiär vanl. be revived; om pjäs äv. be given a new production
© NE Nationalencyklopedin AB