Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

2 pipasubstpipe; visselpipa whistleröka pipa smoke a pipegå åt pipan vard. go to pot
1 pipaverbom fågel chirp, cheep; om råtta squeak; om vinden whistle
suradjektivmotsats: söt sour; syrlig acidsurt regn acid raingöra livet surt för ngn lead sb a dog's lifebita i det sura äpplet swallow the bitter pillblöt wet; om mark waterlogged; om pipa foularg angry, surlyhan är sur på mig he is angry with mevara sur över ngt be angry about sth
sugaverbsucksjön suger the sea air gives you an appetitesuga på en pipa suck at a pipesuga ur t.ex. apelsin, sår suck; t.ex. arbetare sweatsuga ut ngt suck sth drysuga åt sig absorb, suck up
© NE Nationalencyklopedin AB