Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

2 pipasubstantiv~n, piporallm. pipe; vissel~ whistle; gevärs~ barrel; skorstens~ flueröka pipa smoke a pipedansa efter ngns pipa dance to sb's tune (pipe)gå åt pipan go to pot
1 pipaintransitivt verbpep, pipitom fåglar chirp, cheep; om råttor squeak; gnälla whimper, whine, squealdet piper i bröstet på honom there is a wheeze in his chest
tobaksubstantiv~entobacco äv. bot.; vard. baccyta sig en pipa tobak have (take) a pipe
inröktadjektiv=en inrökt pipa a pipe that has been broken inett inrökt rum a room that reeks of smoke
puffatransitivt verb~de, ~tknuffa push; lätt med armbågen nudge; jfr äv. knuffaintransitivt verb~de, ~tknalla poppuffa på en pipa puff [away] at a pipegöra reklampuffa för ngt plug (puff) sth
rökaintransitivt verbrökte, röktsmoke; jfr ryka
transitivt verbrökte, röktallm. smoke; matvaror äv. smoke-cure, smoke-dry; desinficera äv. fumigateröka cigarr (pipa) smoke a cigar (a pipe)sluta röka give up smoking
partikelverbröka uppröka upp mycket pengar spend a lot of money on smokingröka upp en cigarett finish…röka utohyra o.d. fumigate, smoke out
suradjektiv~tmots. till söt sour äv. bildl.; syrlig acid äv. kem.; skämd (pred.) off; butter surly, morose; tjurig sulkygöra livet surt för ngn lead sb a dog's lifemjölken har blivit sur the milk has turned [sour] (has gone off)surt regn acid rainsur uppstötning ung. heartburn; med. eructationbita i det sura äpplet swallow the bitter pilldet kommer surt efter one (you, he etc.) will have to pay for it afterwardsse sur ut look sour (surly etc.)han är sur på mig för att jag har… he is cross (angry) with me for having…sur som ättika bildl. as surly as a bear [with a sore head]blöt wet; om mark waterlogged; om pipa foul; om ved green; om ögon bleary
mestadjektivsuperlativallm. [the] most; 'mer än hälften [av]' most; (attr. äv.) most of; för konstr. se ex.där det finns mest [med] mat where there is [the] most (the greatest amount el. quantity of)…där det finns mest [med] bilar where there are [the] most (is the greatest number of)…det som tar mest tid …[the] most timedet upptar den mesta tiden (min mesta tid) …most of the (my) timedet mesta teet exporteras most tea…det mesta te som dricks most of the tea that…det mesta av förmögenheten most (the greater part, the bulk) of…det mesta [av vad] som görs most of what…det [allra] mestajag kan göra the [very] most…han har sett det mesta [i livet] …most things [in life]få ut det mesta av livet get the most out of lifeför det mesta, se mest
adverballm. el. äv. superlativbildande most, the most; jfr ex.mest beundrad är hon för sin intelligens she is most admired…hon är mest beundrad (den mest beundrade) av dem she is the most admired…en av våra mest kända författare one of our best-known (most widely known, most well-known)…på det mest hjärtlösa sätt in a most heartless wayför det mesta mostly; huvudsakligen äv. chiefly, mainly; till största delen äv. for the most part; vanligen generallyhan röker mestpipa he mostly smokes…som pojkar är mest just as boys generally areså gott som practically, almostsova mest hela dagen …practically all day
sugatransitivt verb och intransitivt verbsög, sugitsuck; damm~ vacuum-cleansjön suger the sea air gives you an appetitedet suger i magen [på mig] jag är så hungrig I have a hollow (sinking) feeling in my stomachsuga på en pipa suck at a pipesuga på tummen (en karamell) suck one's thumb (a sweet)
partikelverbsuga avsuga av ngn vulg. give sb a blowjob, give sb headsuga sig faststick, cling, adhere <vidi samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasto>suga sig fast som en igel stick like a limpet, cling like a leechsuga ihugga i go at itsuga tag i ngn grab sbsuga i sig eg. suck [up]; bildl. drink in, imbibesuga ineg. suck in; luft äv. inhale; bildl. drink in, imbibesuga uppsuck up; om läskpapper o.d. soak up, absorb; med en svamp äv. sponge upsuga urt.ex. frukt el. med apparat sucksuga uteg. suck out; exploatera, utnyttja exploit, bleed…white; t.ex. arbetare äv. sweatsuga ut jorden impoverish the soilsuga åt sigabsorb äv. bildl., suck up
© NE Nationalencyklopedin AB