Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

2 pipsubstantiv~en, ~arpå kärl spout
1 pipsubstantiv~et, =ljud peep, cheep; fågels äv. chirp; råttas squeakinterjektionpeep!
2 kärnasubstantiv~n, kärnori äpple el. päron el. citrusfrukt pip (amer. seed); i gurka el. melon el. russin el. druva seed; i druva äv. pip; i stenfrukt stone; amer. pit; i nöt kernelta ut kärnorna ur… remove the pips osv. from…; gurka o.d. äv. seed…; stenfrukt äv. stone…; amer. pit…i säd grainfriare:tekn., gaslågas el. jordens core; fys. el. naturv. nucle|uspl. -iskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFB saknasi träd heartbildl.kärnan det väsentliga the essence <i of>pudelns kärna the heart (crux) of the mattertransitivt verb~de, ~tkärna ur äpplen core; se vidare ta ut kärnorna urunder kärnaovan
stjärnasubstantiv~n, stjärnorstar äv. bildl.; mil., gradbeteckning pip; typogr., asterisk asteriskhans stjärna har dalat his star has declined (set)tacka sin lyckliga stjärna för att… thank one's [lucky] stars that…bli stjärna rise to stardomtryck stjärna tele. press the star buttonfödd under en lycklig (olycklig) stjärna …under a lucky (an unlucky) star
skaftsubstantiv~et, =handtag:allm. el. på t.ex. redskap el. bestick handle; längre:på t.ex. paraply el. spjut shaft; på t.ex. kvast stick; bot. stalk, stem; pip~ shank; stövel~ o.d. leghan har huvudet på skaft vard. he has a good head on his shoulders, his head is screwed on the right way
ögasubstantiv~t, ögonallm. eye äv. nåls~ o.d.så långt ögat når as far as the eye can reachfå upp ögonen för… have one's eyes opened to…, become aware of…; inse realizegöra stora ögon open one's eyes wide, look wide-eyedinte ha ögon för någon annan än… have eyes for nobody but…han har ögonen med sig he keeps his eyes open, he has his eyes about himhålla ett öga på… keep an eye on…ha ett gott öga till… have one's eye on…; vara svag för have a soft spot for…hålla ögonen öppna keep one's eyes openkasta ett [snabbt] öga have (take) a [quick] look atöga för öga an eye for an eyemitt för ögonen på sina vänner before the very eyes of…, in full view of…i lagens ögon in the eyes of the lawi mina ögon in my eyes (opinion, view)i världens ögon in the eyes (sight) of the worldjag har ljuset (solen) i ögonen …is in my eyes;se ngn rakt i ögonen look sb straight in the face (between the eyes)det sticker i ögonen it hits you in the eye, it sticks out [a mile]; om idé o.d. it is obviousinför allas ögon in sight (before the eyes) of everybodymed blotta ögat with the naked eyese med egna ögon see with one's own eyesett samtal mellan fyra ögon a private talkstå öga mot öga med… stand face to face with…det var nära ögat! vard. that was a close shave (a narrow escape)!blind på ena ögat blind in one eyepå tärning o. kort pippå potatis eyesjö., ögla eyelet, loopmittpunkt i cyklon o.d. eye
© NE Nationalencyklopedin AB