Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

pinnesubstantiv~n, pinnarallm. peg; större stick; för fåglar perch; steg~ rungstel (styv) som en pinne [as] stiff as a pokertrilla av pinn[en] peg out
isglasssubstantiv~en, ~arpinne ice lolly; amer. Popsicle®
stafettsubstantiv~en, ~ersport.pinne batongren o.d. relay; jfr stafettlöpning
vandrandeadjektivoböjl.walking osv.; jfr vandra; om djur, folk migratory; kring~ itinerant, ambulatoryden vandrande juden the Wandering Jewvandrande njure med. floating (wandering) kidneyvandrande pinne zool. stick insect
steladjektiv~tstiff äv. bildl.; styv rigid; av köld äv. numb; kylig el. om t.ex. sätt frigid, strict, formal; i hållning äv. wooden; om språk el. umgänge formal; om t.ex. leende el. ansiktsuttryck fixed; ansträngd äv. forcedstel som en pinne [as] stiff as a poker (a ramrod)stel av fasa paralysed with…jag är stel i fingrarna my fingers are stiff
stickasubstantiv~n, stickorflisa splinter; pinne stickfå en sticka i fingret get a splinter in…mager som en sticka [as] thin as a rakestrump~ [knitting-]needle
transitivt verbstack, stuckit a) ge ett stick el. med nål o.d. vanl. prick; stinga:om t.ex. bi sting; om mygga bite b) köra el. stöta sticksticka hål i (hål på) prick a hole (på flera ställen holes) in; t.ex. ballong el. böld puncture, prick; böld (äv. med.) lancesticka hål på ett argument pick a hole (holes) in an argumentstickaen kniv i ngn stick…into sb, stab sb with…sticka sig prick oneself < on>sticka sig i fingret prick one's finger < with>
stoppa: put, stick; 'köra' thruststicka nyckeln i låset put (insert) the key in[to]…
sömnad. a) med stickor knit äv. utan obj.stickade plagg knitwear (sg.) b) sy stitch
sjö., ha ett djupgående av draw
intransitivt verbstack, stuckitofta opers.det sticker i benet [på mig] I have twinges of pain in my leg
inte sticka under stol med att… make no secret of the fact that…
vard., kila [sin väg] push off, be offstick! clear off!, scram!, beat it!jag måste stickanu I must be off…
partikelverbsticka av mot (från)stand out against, contrast to; om färger äv. clash withsticka emellantr. el. eg. put…betweenitr. el. avbryta interrupt, butt insticka emellan med ett par ord put in…sticka framtr. put (stretch, stick) outitr. stick out; skjuta fram protrude, project; titta fram peep outsticka intr. put (stick, 'köra' thrust)…initr. (kila in) pop (nip) insidesticka nedmed vapen stabsticka ned ngt i… put (stick, 'köra' thrust) sth in[to]…sticka tilltr.sticka till ngn en hundring slip…in[to] sb's handitr.det stack till i mig bildl. I felt a pangsticka upp (tr.) stoppa upp put (stick, 'köra' thrust) up (itr.) skjuta upp el. synas:allm. stick up (out); om växt shoot [up], spring up (itr.) vara uppnosig be cheekysticka uttr. put (stick, 'köra' thrust) outitr. el. skjuta ut stick (stand, jut) out, protrude; kila ut pop out
© NE Nationalencyklopedin AB