Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

1 pilsubstantiv~en, ~arträd willow
2 pilsubstantiv~en, ~arpilbågs~ arrow; armborst~ bolt; pilkastnings~ dartAmors pilar Cupid's darts (shafts, arrows)snabb som en pil swift as an arrowfara i väg som en pil be off like a shotpilformigt tecken arrow; vägvisare fingerpost
vinaintransitivt verbven, vinitwhine; om pil o.d. whiz[z], whistle; om vind äv. howl
hullingsubstantiv~en, ~arpå pil barb; på harpun o.d. fluke
bågesubstantiv~n, bågarkroklinje curve; matem. el. elektr. arc; mus.:legato~ slur; pil~ bow; byggn. arch; glasögon~ frame; krocket~ hoop; vard., motorcykel motorbikespänna bågen draw one's (bend the) bowspänna bågen för högt bildl. aim too high; kräva för mycket make exaggerated demandsgå i en vid båge make a wide sweep
skjutatransitivt verb och intransitivt verbsköt, skjutitmed skjutvapen shoot äv. friare; ge eld el. avfyra fireskjuta blixtar (gnistor) om ögon flash, snap <av harm with…>skjuta efter (mot, på) ngn shoot (fire) at sbskjutabollen i mål shoot…into the goalskjuta med lös (skarp) ammunition fire [with] blank (live) cartridgesskjuta vilt omkring sig shoot wildly all roundskjuta sig shoot oneselfflytta o.d.:allm. push; vårdslöst shove; knuffa elbow; kärra el. rullstol o.d. äv. wheel; köra t.ex. en kudde under ngns huvud thrustskjutaflytta [på] move; vard. shiftskjutauppskjuta ngt put off (postpone) sthskjutangt åt sidan push (vårdslöst shove)…aside; bildl. put…on one side, shelve…; något obehagligt brush aside (away)skjuta rygg om katt arch its backskjuta [nya] skott put forth [new] shoots, sprout
partikelverbskjuta avskjutvapen fire, discharge, let off; pil shoot; skott äv. fire offskjuta bortskjuta framtr.skjuta fram stolen till brasan push the chair up to…skjuta fram hakan m.m. protrude…itr.:sticka ut jut out, protrude, projectskjuta fört.ex. lucka push…toskjuta ifrån:skjuta ifrån sig sak el. person push (vårdslöst shove)…awayskjuta igendörr o.d. push…to; stänga close, shutskjuta ihjälshoot…dead (amer. äv. to death)skjuta ihoppush (två dörrar slide)…together; in i varandra telescopeskjuta intr.:t.ex. byrålåda push (vårdslöst shove)…in; inflika interpose; interject; införa:i skrift insert; ett gevär targetskjuta in…i varandra telescope…into each otherskjuta nedtr.:med skjutvapen shoot…down (levande varelse äv. dead); murar batter down; flygplan el. fågel shoot (bring)…down; vard. down; t.ex. fönster lowerskjuta på ngtpush…[from behind], give…a pushskjuta tillskjuta upptr. eg.:flytta upp push (vårdslöst shove)…up; knuffa upp el. öppna el. t.ex. dörr push…open; rymdraket launchtr. bildl.:uppskjuta put (något obehagligt stave) off, postpone, defer; fördröja delay; på en tid äv. suspend; spec. jur. o. amer. stayskjuta upp ngt en vecka put off osv., se ovan sth for…itr.:om växter shoot [up], spring up, sprout [up]; om t.ex. periskop stick up (out)skjuta uttr.:flytta ut o.d. push (vårdslöst shove)…outitr.:om t.ex. udde jut outskjuta överskjuta över ansvaret på ngn shift…on to sb
© NE Nationalencyklopedin AB