Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

1 piggsubstantiv~en, ~arspike; tagg quill; spets point
2 piggadjektiv~tbrisk, spry; kvick el. käck spirited; vaken alert, wide-awakeen pigg unge a bright (sharp) childpigga ögon lively eyeskänna sig pigg i form feel fit (full of beans)vara pigg på ngt be keen on sthär du piggen promenad ? do you feel like…?, how about…?
Musse Piggseriefigur Mickey Mouse
nyteradjektiv~t, nytrapigg och nyter bright and cheery
mörtsubstantiv~en, ~arroachpigg som en mört [as] fit as a fiddle
käckadjektiv~thurtig el. klämmig …full of go, lively; pigg bright; om t.ex. melodi sprightly
påpassligadjektiv~tuppmärksam attentive; 'vaken' el. pigg alert, smart; färdig att ingripa prompt; vaksam vigilant
broddsubstantiv~en, ~arbot. germ, sprout båda äv. bildl.; sädes~ koll. new (tender) croppigg spike; på hästskor rough, frostnail, calk
1 taggsubstantiv~en, ~arallm. prickle; skarp spets jag; pigg spike; på t.ex. kaktus spine; törn~ thorn; på taggtråd barb; på hjort- o. älghorn tinevända taggarna utåt bildl. show one's clawssl., cigarett fag
vakenadjektivvaket, vaknainte sovande awake endast pred., waking…ligga vaken lie awakei vaket tillstånd when awake, in the waking statemottaglig för intryck el. om t.ex. sinne alert, keen; pigg bright; vard. all there endast pred.; uppmärksam wide-awake
© NE Nationalencyklopedin AB